خانه مژه کاشت مژه

کاشت مژه

یکی از قسمت های صورت که در زیبایی چهره افراد تاثیر مستقیم دارد ،مژه است.از این جهت یکی از روش هایی که ژه ها را زیباتر جلوه می دهد ،روش کاشت مژه است.

همیشه داشتن مژه های بزرگ و فر دار برای خانم ها مهم بوده و به آن اهمیت خاصی می دهند.

به همین دلیل در حوزه آرایشی یکی از لاین هایی است که از تنوع زیادی برخوردار است.

امروزه یکی از بهترین روش ها برای بزرگ و فر دار نشان دادن مژه ها ، کاشت مژه می باشد.

eyelash extention به دو نوع دائم و موقت صورت می گیرد.

روش کاشت دائم نسبت به کاشت موقت از دوام و ظرافت بیشتری برخوردار می باشد.